Katern 55: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: juni 1995

Archiefcode: AAK19952635

discriminatie gelijke behandeling gelijke burgerrechten in Amerika gelijke-behandelingsnormen migranten racisme rechtsgelijkheid voorkeursbeleid

Metajuridica Rechtssociologie