Toont alle 7 resultaten

De algemene taakomschrijving van de politie en de waarde(n) van het legaliteitsbeginsel

T.M.A. Arts, R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 1 juli 2014, nr. 12/01277, ECLI:NL:HR:2014:1562 (Inzet IMSI-catcher)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2015
AA20150485

Een nieuw ontslagrecht

J.M.E. Cornelissen, R.C. van Daal

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Deze wijziging kent een aanloop met vele politieke akkoorden, waaronder het op 11 april 2013 tussen het kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. Dit bevatte naast een wijziging van het ontslagrecht ook maatregelen op het terrein van flexibele arbeid en de Werkeloosheidswet. Al deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Wet werk en zekerheid. In dit artikel wordt ingegaan op het onderdeel ontslagrecht, dat in werking zal treden op 1 juli 2015.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 2015
AA20150516

Maart 1993

Katern 46: Strafrecht

C.H. Brants

Juni 1995

Katern 55: Rechtssociologie

B.P. Sloot

September 2002

Katern 84: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Rechtszekerheid: Vervlogen Dromen

N.F. van Manen

Auteur betoogt dat er steeds minder sprake is van waarden die voor eenieder gelden. Volgens de auteur is er steeds meer sprake van rechtspluralisme. Dit kan een probleem opleveren indien verschillende subculturen met ieder eigen normen en waarden met elkaar in conflict komen. De auteur bepleit dan ook dat rechtseenheid vervlogen is en niet meer bestaat. Rechtspluralisme kan dan ook een weerstand bieden tegen discriminatie.

Opinie | Opiniërend artikel
December 1998
AA19980956

Wat rechtvaardigheid en fast food met elkaar gemeen hebben

J.G.H. Altena-Davidsen, F.S. Bakker

Regels zorgen in de meeste zaken voor voorspelbaarheid, gelijkheid en gerechtigheid tegen een lage prijs. Maar ze produceren door hun algemene karakter onvermijdelijk ook onrechtvaardige uitkomsten in uitzonderingsgevallen. De rechter kiest er soms voor om de wet opzij te zetten, teneinde tot een resultaat te komen dat hij verdedigbaar acht in het individuele geval. Het is echter maar de vraag of de rechtvaardigheid daarmee wel echt gediend is.

Opinie | Redactioneel
Juni 2013
AA20130425

Toont alle 7 resultaten