Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond

‘Zorgen voor vandaag’

J.M. Gerretsen, J. Melis

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op het Nederlandse streven om iets te doen tegen de milieuvervuiling en de (mogelijke) grenzen die daaraan worden gesteld door de Europese Unie op grond van de vrij verkeerbepalingen

Opinie | Redactioneel
april 1989
AA19890236

Alands Vindkraft AB Energimyndighet

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 juli 2014, zaak C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 (Ålands Vindkraft AB/Energimyndighet) prejudiciële beslissing

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2014
AA20140938

Artikel 5 EG juncto artikel 30 EG: een nieuwe route voor het vrije verkeer van goederen

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJ EG) 9 december 1997, ECLI:EU:C:1997:595, nr. C-265/95 (Commissie van de Europese Gemeenschappen t. Franse Republiek) Noot bij een arrest van het HvJ EG waarbij het vrij verkeer van goederen en de verstoring daarvan aan de orde is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1998
AA19980200

De Brenner Pas: het vrije verkeer, het leefmilieu en de vrijheid van meningsuiting

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 juni 2003, zaak C-112/00, ECLI:EU:C:2003:333 (Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge t. Republik Österreich) In deze uitspraak van het HvJ EG wordt ingegaan op de verhouding tussen het vrij verkeer van goederen en de vrijheid van meningsuiting, bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Ook wordt er ingegaan op de lidstaat-aansprakelijkheid bij schending van het gemeenschapsrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2003
AA20030875

De horizontale werking van de vrijverkeersbepalingen inzake goederen: een baanbrekende uitspraak van (de Vijfde Kamer van) het Hof van Justitie?

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 6 juni 2002, zaak C-159/00, ECLI:EU:C:2002:343 (Sapod Audic/Eco-Emballages SA) Vijfde Kamer van het Hof van Justitie. Dit arrest behandeld de belangrijke vraag of artikel 28 EG ook horizontale werking heeft, oftewel of het verbod van maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen ook tussen particulieren kan worden ingeroepen.

oktober 2002
AA20020731

EMI Electrola

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 24 januari 1989, zaak 341/87, ECLI:EU:C:1989:30 (EMI Electrola GmbH/Patricia Im- und Export en anderen) In deze noot bij een arrest van het HvJ EG wordt ingegaan op de wisselwerking tussen het vrij verkeer van goederen en de bescherming van auteursrechten. Bij dit laatste komt met name de ongelijke beschermingsduur van auteursrechten aan de orde. In de noot wordt dieper op het spanningsveld tussen op een nationaal territoir geldende IE-rechten en het vrij verkeer van goederen. De annotator noemt het een klassiek arrest. In de noot komen de verschillende factoren van de vrijheidsrechten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1990
AA19900550

Europeesrechtelijke complicaties bij de afname van milieuvriendelijke elektriciteit

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 13 maart 2001, ECLI:NL:XX:2001:AD4275, zaak C-379/98 (PreussenElektra t. Schleswag) In deze noot is aan de orde hoe de milieumaatregelen van Duitse overheid ten aanzien van het subsidiëren en aanmoedigen van het gebruik van milieuvriendelijke stroom zich verhouden met de vrij verkeer bepalingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010475

Handelen met een schoon geweten: de Europese interne markt en regulering van fair trade- en groene goederen

L.J. Ankersmit

Producten uit andere landen verkrijgbaar op de Nederlandse markt worden niet altijd gemaakt volgens sociale en milieunormen in de landen van herkomst zoals wij dat graag zouden willen. Het reguleren van producten met een extraterritoriaal oogmerk kan echter resulteren in handelsbelemmeringen of beperkingen van de mededinging, en is daarmee mogelijk in strijd met de Europese internemarktregels. Deze bijdrage analyseert deze problematiek vanuit de drie voornaamste uitdagingen die productregels met een extraterritoriaal oogmerk met zich meebrengen voor de Europese interne markt: extraterritorialiteit, unilateralisme en zelfregulering.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2015
AA20150946

Het communautaire vervoersbestel – zeevaart en luchtvaart

F.A. van Bakelen

In dit artikel wordt ingegaan op het EG-vervoersrecht. In deel I wordt ingegaan op het ontbreken van een consistent vervoersbeleid in Europa. In deel II van het artikel komen verschillende uitspraken aan de orde die zien op het vervoersrecht en laten zien dat het HvJEG hier een groot aandeel in heeft. In deel III gaat de auteur in op de regelgeving op het gebied van het luchtvaartrecht en het zeevaartrecht. In deel IV wordt een blik vooruitgeworpen.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890417

Het Europese verbod op tabaksreclame: verbetering van de interne markt of bescherming van de volksgezondheid?

K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 oktober 2000, zaak C-376/98, ECLI:EU:C:2000:544 (Duitsland t. Europees Parlement) In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op de tabaksreclamerichtlijn die tabaksreclame verbied en harmonisatie op dit gebied voorstaat. Het is onduidelijk welke rechtsbasis aan de richtlijn ten grondslag ligt en hoe het verbod zich verhoudt met de interne markt en het vrij verkeer van goederen en diensten. In het arrest en de daarbij behorende noot wordt door meer duidelijkheid over geschapen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2001
AA20010114

september 1988

Katern 28: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 1988

Katern 29: Europees recht

- UL Europa Instituut

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond