Toont alle 5 resultaten

De Tabakswet

J.I.M. Vollebregt

De Tabakswet dient met name de belangen van de niet-roker. De Tabakswet tracht de schadelijke gevolgen van het niet roken te beperken en bevat daartoe regels met betrekking tot de samenstelling van tabaksproducten, reclame, verkoopbeperking en beperking van hinder van het gebruk van tabaksproducten in een aantal (semi-)publieke inrichtingen. In het artikel komen aan de orde: de historie van de Tabakswet, Grondwettelijke aspecten, een korte inhoud van de wet, het verschijnsel van zelfregulering, de maatregelen ter beperking van hinder van het beruik van tabaksproducten en een korte slotbeschouwing.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1990
AA19900231

September 1989

Katern 32: Konsumentenrecht

E.H. Hondius

Juni 1990

Katern 35: Europees recht

- UL Europa Instituut

Maart 2006

Katern 98: Mediarecht

A.W. Hins

Wordt Europa een paradijs voor de Amerikaanse adverteerder?

M.S. Don

In het nieuwe millennium moet de Richtlijn Vergelijkende Reclame de verschillende Europese regelingen op dit gebied gelijk trekken. Dit heeft consequenties voor Amerikaanse adverteerders, die tot nog toe voor veel landen verschillende reclamecampagnes moesten maken. Dit was vaak een (financieel) onmogelijke opgave, waardoor ze zich conformeerden aan het strengste regime, met als gevolg dat het een wel zeer gematigde versie van de oorspronkelijke vergelijkende reclame het Europese publiek bereikte. In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen die de richtlijn met zich meebrengt voor de situatie in Nederland. De nadruk zal hierbij liggen op wat hierdoor voor de Amerikaanse adverteerder, die zich op de Europese markt begeeft, verandert.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 1999
AA19990708

Toont alle 5 resultaten