voorzieningenrechter

Toont alle 5 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (202) burgerlijk procesrecht-de dwangsom

A.W. Jongbloed

Bij de beantwoording van deze rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht staat de dwangsom centraal. Het volgende staat centraal: In hoeverre is het mogelijk om een vonnis uit kort geding waarbij tevens de dwangsom is toegewezen nog geëxecuteerd kan worden indien de destijds gedaagde de toegewezen vordering overtreedt, indien er al een uitspraak van de gewone burgerlijke rechter bestaat waarin het gewraakte handelen is toegestaan.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1991
AA19910430

De beoordeling van een vordering tot opheffing van een conservatoir beslag

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 17 april 2015, nr. 14/01028, ECLI:NL:HR:2015:1074 (Hwang/Nidera c.s.; Pine trader)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150794

De voorzieningenrechter bestuursrecht (Digitaal boek)

T. Damsteegt

Post thumbnail Dit cahier bespreekt op systematische wijze vrijwel alle belangrijke aspecten van de voorlopige voorziening met vermelding van (veel) jurisprudentie. Deze monografie bevat veel praktische informatie en is geschreven voor een breed publiek: zij die in het bestuursrecht werkzaam zijn, bestuursrecht studeren of anderszins daarin geïnteresseerd zijn.

9789492766069 - 18-10-2017

De voorzieningenrechter die de kat de bel aanbond

A.W. Jongbloed

Rechtbank Noord-Holland (voorzieningenrechter; zittingsplaats Alkmaar) 7 februari 2018, nr. C/15/269895 / KG RK 18-95, ECLI:NL:RBNHO:2018:910

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2019
AA20190214

maart 2007

Katern 102: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Toont alle 5 resultaten