Jurisprudentie Huurrecht 1961-2019


Speciaal voor het onderwijs geselecteerde verkorte uitspraken op het gebied van huurrecht van 1961 tot 2019. De uitspraken zijn voorzien van een kop met de essentie en verwijzing naar de relevante wetsartikelen. Deze selectie is natuurlijk ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk.

Bekijk inhoudsopgave


 30,50