huurrecht

Toont alle 10 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (216) rechtspraktijk

T.J. Zuidema

Beantwoording van een casus die is geënt op de rechtspraktijk, meer in het bijzonder het huurrecht. Aan de orde komen: redelijke huurprijs, servicekosten en voorschot en overschuldigde betaling.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1992
AA19920633

De rechtspositie van de kamerhuurder sinds 1 augustus 2003

A.M. Kloosterman

Met ingang van 1 augustus 2003 is het nieuwe huurrecht in werking getreden. In dit artikel zal de rechtspositie van de kamerhuurder worden beschreven aan de hand van dit nieuwe recht. Geconcludeerd wordt dat de kamerhuurder nog steeds een grote mate van huurbescherming en huurprijsbescherming geniet. tevens zal in dit artikel aandacht worden besteed aan een andere recente ontwikkeling: de toenemende invloed van het algemene verbintenissenrecht op het huurrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2004
AA20040016

Het nieuwe huurrecht: afbraak of een goede fundering?

S.R. Damminga, B. Degelink

Auteurs gaan in op de belangrijkste wijzigingen in het huurrecht wat betreft de verhuur van woonruimte naar aanleiding van wetsvoorstel 26 089. In titel 7.4 BW wordt veel van het bestaande huurrecht ge(her)codificeerd, maar belangrijke wijzigingen betreffen de gebrekenregeling, veranderingen en toevoegingen door de huurder, dringende werkzaamheden en renovatie. Auteurs geven een overzicht van de parlementaire geschiedenis en het commentaar op het wetsvoorstel uit praktijk en wetenschap.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
oktober 2002
AA20020752

Huur en overlijden

L.C.M. Admiraal, P.M.J.H. ten Broecke

In het vermogensrecht worden diverse gevolgen verbonden aan het overlijden. Zo ook in het huurrecht. In dit artikel geven wij een overzicht van de gevolgen die het huurrecht verbindt aan het overlijden van de huurder of de verhuurder.


Advertorial

Basisopleiding huurrecht – OSR juridische opleidingen

Wanneer je huurders of verhuurders wilt bijstaan of adviseren in huurrechtelijke kwesties, heb je een goede basiskennis nodig van het huurrecht. Die vind je in de basisopleiding huurrecht van OSR juridische opleidingen. Deze basisopleiding is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand. Tijdens de vierdaagse opleiding komen alle belangrijke onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woon- en bedrijfsruimten aan de orde: het begrip ‘huur’, verplichtingen van huurders en verhuurders, de gebrekenregeling en het huurprijzenrecht. De opleiding eindigt met een praktijkmiddag waarin de docenten casuïstiek binnen het woonruimterecht behandelen. OSR juridische opleiding organiseert de opleiding twee keer per jaar, in het voor- en najaar. In 2022 start de basisopleiding op 8 juni en 2 november.
“Het was een hele interessante opleiding met veel zaken die ik kan gebruiken in mijn dagelijkse werk maar ook zaken die geen betrekking hebben op mijn werk maar die ik ondanks toch graag wilde meepikken.”
Deelnemer van de basisopleiding huurrecht Ga voor meer informatie, locatie en data van alle bijeenkomsten naar de website.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2022
AA20220232

Huurrecht 2024

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Post thumbnail De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 januari 2024.

9789493333123 - 25-01-2024

Huurrecht geschetst

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Post thumbnail Een weer­gave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt – waar mogelijk en zinvol als studiehulp – verhelderd in schema’s.

9789069168494 - 19-07-2016

Huurrecht geschetst (Digitaal boek)

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Post thumbnail Een weer­gave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt – waar mogelijk en zinvol als studiehulp – verhelderd in schema’s.

9789069168494 - 19-07-2016

Jurisprudentie Huurrecht 1961-2019

A.M. Kloosterman, H.J. Rossel

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde verkorte uitspraken op het gebied van huurrecht van 1961 tot 2019.

9789492766601 - 08-01-2020

Rechtsvraag (216) rechtspraktijk. Huurrecht

T.J. Zuidema

Rechtsvraag op het gebied van het huurrecht vanuit de rechtspraktijk. Elementen die aan bod komen zijn: huurprijs, servicekosten en onverschuldigde betaling.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1992
AA19920376

Woonruimte bestemd voor studenten moet bewoond worden door studenten!

A.W. Jongbloed

In dit artikel wordt ingegaan op de problematiek rondom studiestakers of -afronders die huisvesting voor studenten bezet houden. Er bestaat een wetsvoorstel dat dit probleem kan oplossen. De schrijver bespreekt dit wetsvoorstel kritisch.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2005
AA20050352

Toont alle 10 resultaten