Showing all 8 results

Beantwoording rechtsvraag (216) rechtspraktijk

T.J. Zuidema

Beantwoording van een casus die is geënt op de rechtspraktijk, meer in het bijzonder het huurrecht. Aan de orde komen: redelijke huurprijs, servicekosten en voorschot en overschuldigde betaling.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1992
AA19920633

De rechtspositie van de kamerhuurder sinds 1 augustus 2003

A.M. Kloosterman

Met ingang van 1 augustus 2003 is het nieuwe huurrecht in werking getreden. In dit artikel zal de rechtspositie van de kamerhuurder worden beschreven aan de hand van dit nieuwe recht. Geconcludeerd wordt dat de kamerhuurder nog steeds een grote mate van huurbescherming en huurprijsbescherming geniet. tevens zal in dit artikel aandacht worden besteed aan een andere recente ontwikkeling: de toenemende invloed van het algemene verbintenissenrecht op het huurrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2004
AA20040016

Het nieuwe huurrecht: afbraak of een goede fundering?

S.R. Damminga, B. Degelink

Auteurs gaan in op de belangrijkste wijzigingen in het huurrecht wat betreft de verhuur van woonruimte naar aanleiding van wetsvoorstel 26 089. In titel 7.4 BW wordt veel van het bestaande huurrecht ge(her)codificeerd, maar belangrijke wijzigingen betreffen de gebrekenregeling, veranderingen en toevoegingen door de huurder, dringende werkzaamheden en renovatie. Auteurs geven een overzicht van de parlementaire geschiedenis en het commentaar op het wetsvoorstel uit praktijk en wetenschap.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
Oktober 2002
AA20020752

Huurrecht 2020

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 januari 2020.

9789492766892 - 8-1-2020

Huurrecht geschetst

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Een weer­gave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt – waar mogelijk en zinvol als studiehulp – verhelderd in schema’s.

9789069168494 - 19-7-2016

Jurisprudentie Huurrecht 1961-2019

A.M. Kloosterman, H.J. Rossel

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde verkorte uitspraken op het gebied van huurrecht van 1961 tot 2019.

9789492766601 - 8-1-2020

Rechtsvraag (216) rechtspraktijk. Huurrecht

T.J. Zuidema

Rechtsvraag op het gebied van het huurrecht vanuit de rechtspraktijk. Elementen die aan bod komen zijn: huurprijs, servicekosten en onverschuldigde betaling.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1992
AA19920376

Woonruimte bestemd voor studenten moet bewoond worden door studenten!

A.W. Jongbloed

In dit artikel wordt ingegaan op de problematiek rondom studiestakers of -afronders die huisvesting voor studenten bezet houden. Er bestaat een wetsvoorstel dat dit probleem kan oplossen. De schrijver bespreekt dit wetsvoorstel kritisch.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2005
AA20050352

Showing all 8 results