Toont alle 10 resultaten

De nieuwe civiele kantongerechtsprocedure

P.A.M. Meijknecht

In dit artikel wordt de nieuwe civiele kantongerechtsprocedure besproken. Ook komen de achtergronden van de regeling, die er tien jaar over heeft gedaan om tot wet verheven te worden, aan de orde. De wetswijziging heeft veel beroering teweeg gebracht, met name de formulierdagvaarding.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1992
AA19920266

Direkt wonen; dat kost geld!

H. Borgers, J.M.M. van de Hel

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de jurische kanten van het bemiddelen bij woningen. Er is vaak sprake van een overeenkomst van opdracht waarbij de rechten voor de huurder niet helemaal duidelijk zijn.

Opinie | Redactioneel
september 1998
AA19980741

Direkt wonen: doet de praktijk wat de wet niet toestaat?

J.J. Dammingh

In hun bijdrage ‘Direkt wonen; dat kost geld!’ in de rubriek ‘Redactioneel’ in Ars Aequi van september jl. stellen H. Borgers en M. van de Hel dat woningzoekenden die via een tussenpersoon woonruimte te huur krijgen aangeboden, vaak ten onrechte een (te hoge) vergoeding aan die tussenpersoon moeten betalen. Deze stelling lijkt mij niet juist ten aanzien van de verhuur van onzelfstandige woonruimte. Zo zal de student die via een bemiddelingsbureau een kamer of etage vindt, doorgaans wél terecht courtage aan dat bureau verschuldigd zijn. In het navolgende ga ik nader in op enkele door Borgers en Van de Hel in hun bijdrage geponeerde stellingen.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1998
AA19980965

Huurrecht 2024

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Post thumbnail De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 januari 2024.

9789493333123 - 25-01-2024

Jurisprudentie Huurrecht 1961-2019

A.M. Kloosterman, H.J. Rossel

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde verkorte uitspraken op het gebied van huurrecht van 1961 tot 2019.

9789492766601 - 08-01-2020

maart 2005

Katern 94: Huurrecht

F.T. Oldenhuis

maart 2006

Katern 98: Huurrecht

F.T. Oldenhuis

Nawoord: Direkt Wonen – doet de praktijk wat de wet niet toestaat?

H. Borgers, J.M.M. van de Hel

Nawoord bij reactie van mr. J. Dammingh over al dan niet onterechte en onrechtmatige bemiddeling bij huurovereenkomsten.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1998
AA19980968

Rechtsvraag (260) Huurrecht

Hennepkweek

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Rechtsvraag op het gebied van het huurrecht waarbij niet goed huurderschap als beëindiging van een huurovereenkomst aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1997
AA19970114

Van Galen q.q./Circle Vastgoed

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 18 juni 2004, nr. C02/229HR, ECLI:NL:HR:2004:AN8170, RvdW 2004, 87, JOR 2004, 221 (Van Galen q.q./Circle Vastgoed) De vraag die hier aan de orde kwam is of een ontruimingsverplichting als gevolg van opzegging van een huurovereenkomst door de curator een boedelschuld is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2004
AA20040782

Toont alle 10 resultaten