Joint ventures in ontwikkelingslanden


In dit artikel wordt ingegaan op de specifieke aspecten van een joint venture tussen een buitenlandse investeerder en een lokale partner, waarmee in het ontwikkelingsland een gezamenlijke onderneming wordt opgezet. Belastingaspecten worden buiten beschouwing gelaten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Pfeiffer

Verschijning: mei 1995

Archiefcode: AA19950442

armoedebestrijding Bijzonder nummer grensoverschrijdende samenwerking joint venture ontwikkelingshulp

Burgerlijk recht

Bijzonder nummer Joint Ventures