Iudex specialis derogat iudici generali?


Auteurs beschrijven toenemende specialisering van de juridische beroepen. Zij pleiten voor verdergaande specialisering aan de kant van de rechterlijke macht om die specialisatie het hoofd te bieden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Reisenstadt, C. Zijderveld

Verschijning: november 1998

Archiefcode: AA19980869

rechterlijke organisatie specialisatie

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Redactioneel