Is er toekomst voor de sociale advocatuur?


In 2010 bracht de Orde van Advocaten een bundel uit ter gelegenheid van het vijfendertigjarig bestaan van de sociale advocatuur. Er leefden toen al enige twijfels over de toekomst van dit segment van de balie. Het laatste hoofdstuk draagt de titel: ‘De sociale advocaat, lang zal hij leven!?’ Hoe is dat nu? Blijft de sociale advocatuur een stabiele factor in rechtshulpland of gaat het doek binnenkort toch echt vallen voor dit type dienstverlening? In deze bijdrage ga ik proberen een antwoord op die vraag te geven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Westerveld

Verschijning: maart 2019

Archiefcode: AA20190226

Juridisch Loket rechtsbijstand rechtshulpverleners rechtswinkel sociale advocatuur

Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur

Rode draad Toegang tot het recht