rechtsbijstand

Resultaat 1–12 van de 25 resultaten wordt getoond

Bestuur en burgerlijke rechter III

Competentie en procedure

E.M.H. Hirsch Ballin

Derde artikel in de reeks van jurisprudentieoverzichten waarin de verhouding tussen burgerlijk recht en bestuursrecht aan de orde komt. In dit artikel wordt aan de hand van (recente) jurisprudentie besproken hoe het zit met de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1988
AA19880263

De balie: een leemte in de rechtshulp

Het Zwarte Nummer

De partijongelijkheid en de consequenties daarvan in een civiele procedure

J.M. van Dunné

In dit artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de rechtshulp in civiele zaken door advocaten waarbij de constante scholing van advocaten, ongelijkheid van procespartijen, bescherming van de zwakkere partij aan de orde komt. Ook wordt er ingegaan op de taak van de Hoge Raad en het openbaar ministerie bij de bescherming van de zwakkere partij en het nut van class actions en de action civile bij de rechtsbescherming voor de zwakkeren in de samenleving.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050545

De Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten: een goed begin, maar half werk

Y.E.M. Cremers, L.G.L. Hartman-Ohnesorge

Steeds minder jonge meesters kiezen voor een baan in de sociale advocatuur. Niet alleen is de forfaitair vastgestelde vergoeding die sociaal advocaten ontvangen op zichzelf genomen laag, maar ook dienen zij vaak zelf de kosten van hun beroepsopleiding te dragen. Hoewel de per 1 december 2020 in werking getreden Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten aan dit laatste punt enigszins tegemoet komt, blijft structurele verbetering voor de sociale advocatuur uit.

Opinie | Redactioneel
september 2021
AA20210787

Het grauwe redactioneel

G.J.A. Geertjes, C.J.D. Warren

Dit redactioneel kijkt terug naar het legendarische zwarte nummer van Ars Aequi uit juni 1970. Het dient tevens als introductie voor de bijdragen van Pia E.M.S. Sassen en Mies Westerveld, die beiden een artikel hebben geschreven over de (sociale) rechtshulp van toen en nu.

Opinie | Redactioneel
juni 2010
AA20100381

Is er toekomst voor de sociale advocatuur?

M. Westerveld

Post thumbnail In 2010 bracht de Orde van Advocaten een bundel uit ter gelegenheid van het vijfendertigjarig bestaan van de sociale advocatuur. Er leefden toen al enige twijfels over de toekomst van dit segment van de balie. Het laatste hoofdstuk draagt de titel: ‘De sociale advocaat, lang zal hij leven!?’ Hoe is dat nu? Blijft de sociale advocatuur een stabiele factor in rechtshulpland of gaat het doek binnenkort toch echt vallen voor dit type dienstverlening? In deze bijdrage ga ik proberen een antwoord op die vraag te geven.

Rode draad | Toegang tot het recht
maart 2019
AA20190226

juni 1992

Katern 43: Mensenrechten

J. van der Velde

december 1992

Katern 45: Mensenrechten

J. van der Velde

december 2001

Katern 81: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

december 2003

Katern 89: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

december 2004

Katern 93: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

Niet te zuinig

J. van Hees, L. van Wifferen

Een ieder heeft recht op rechtsbijstand, ook wanneer men dit niet zelf kan betalen. Maar deze bijstand moet wel betaald worden. dit redactioneel behandelt de problemen die daarbij ontstaan doordat advocaten meer uren moeten besteden aan zaken dan ze vergoed krijgen.

Opinie | Redactioneel
januari 1999
AA19990003

Resultaat 1–12 van de 25 resultaten wordt getoond