Toont alle 12 resultaten

De balie: een leemte in de rechtshulp

Het Zwarte Nummer

De Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten: een goed begin, maar half werk

Y.E.M. Cremers, L.G.L. Hartman-Ohnesorge

Steeds minder jonge meesters kiezen voor een baan in de sociale advocatuur. Niet alleen is de forfaitair vastgestelde vergoeding die sociaal advocaten ontvangen op zichzelf genomen laag, maar ook dienen zij vaak zelf de kosten van hun beroepsopleiding te dragen. Hoewel de per 1 december 2020 in werking getreden Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten aan dit laatste punt enigszins tegemoet komt, blijft structurele verbetering voor de sociale advocatuur uit.

Opinie | Redactioneel
september 2021
AA20210787

Ik ben niet overtuigd

Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse

G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme, A.J. van Wees

Post thumbnail Een substantieel aantal opstellen gerelateerd aan de Ondernemingskamer en bijdragen over het kort geding, collegiale rechtspraak, publicitaire en journalistieke nevenactiviteiten, het strafrecht en de sociale advocatuur.

9789069166193 - 29-05-2015

Ik ben niet overtuigd (Digitaal boek)

Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse

G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme, A.J. van Wees

Post thumbnail Een substantieel aantal opstellen gerelateerd aan de Ondernemingskamer en bijdragen over het kort geding, collegiale rechtspraak, publicitaire en journalistieke nevenactiviteiten, het strafrecht en de sociale advocatuur.

9789069166193 - 29-05-2015

Is er toekomst voor de sociale advocatuur?

M. Westerveld

Post thumbnail In 2010 bracht de Orde van Advocaten een bundel uit ter gelegenheid van het vijfendertigjarig bestaan van de sociale advocatuur. Er leefden toen al enige twijfels over de toekomst van dit segment van de balie. Het laatste hoofdstuk draagt de titel: ‘De sociale advocaat, lang zal hij leven!?’ Hoe is dat nu? Blijft de sociale advocatuur een stabiele factor in rechtshulpland of gaat het doek binnenkort toch echt vallen voor dit type dienstverlening? In deze bijdrage ga ik proberen een antwoord op die vraag te geven.

Rode draad | Toegang tot het recht
maart 2019
AA20190226

Niet te zuinig

J. van Hees, L. van Wifferen

Een ieder heeft recht op rechtsbijstand, ook wanneer men dit niet zelf kan betalen. Maar deze bijstand moet wel betaald worden. dit redactioneel behandelt de problemen die daarbij ontstaan doordat advocaten meer uren moeten besteden aan zaken dan ze vergoed krijgen.

Opinie | Redactioneel
januari 1999
AA19990003

Open brief: Reactie op interview met Phon van den Biesen

J.J. Eizenga

In deze open brief gaat de briefschrijver in op een artikel dat eerder gepubliceerd is in Ars Aequi over de sociale advocatuur en de buro's voor rechtshulp.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1993
AA19930030

Probleemoplossende wijkrechtspraak: implicaties voor de sociale advocatuur

N. Doornbos, R.A. Hanoeman

Post thumbnail

De rechtbank Oost-Brabant is in 2019 begonnen met een pilot probleemoplossende wijkrechtspraak. Een groep van zeven sociaal advocaten is hier nauw bij betrokken. De advocaten zijn over het algemeen enthousiast over de nieuwe aanpak. De uitbreiding van hun rol roept echter ook vragen op: zijn advocaten nu overwegend belangenbehartiger of teamplayer? Past de extra tijdsinspanning nog wel bij een rendabele bedrijfsvoering?

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2021
AA20211065

Professor in eigen zaak. Chris Veraart over liefde, seks en recht

L. van den Berge, J.J. Valk

Post thumbnail In het boek Valse Zeden, dat oorspronkelijk verscheen in 1997, doet advocaat Chris Veraart op indringende wijze verslag van de weerloosheid die volgens hem vaak het deel is van iemand die valselijk wordt beschuldigd van een zedenmisdrijf. In zijn nawoord bij de onlangs verschenen vierde druk van Valse Zeden stelt Veraart dat zijn kritiek actueler is dan ooit. Zo signaleert hij een nieuw strafrechtelijk discours van louter ‘crime control’, waarbij slachtofferschap haast tot een cultus wordt verheven. Geprikkeld door Veraarts harde kritiek ondervroeg de redactie van Ars Aequi hem over de sociale advocatuur, juridisering, de dubbelzinnigheid van de seksuele moraal en de koers van het huidige strafrecht.

Perspectief | Interview
maart 2013
AA20130242

Reactie: Rechtzoekende particulier gebaat bij nieuwe kantoren sociale advocatuur

E. Bravenboer

De directeur van Rechtshulp Rotterdam geeft zijn mening over het functioneren van de nieuwe rechtshulp kantoren oftewel van de Juridische Loketten.

Opinie | Reactie/nawoord
december 2004
AA20040858

Sociale rechtshulp: een zorg van de gehele balie

F.A.W. Bannier

In dit artikel wordt ingegaan op de toegang tot gespecialiseerde rechtshulp. De auteur komt tot de conclusie dat er voor de gewone rechtszoekende de hoge tarieven en de lagere middelen die voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen.

Verdieping | Studentartikel
juni 2008
AA20080468

Terug naar af?! Reactie op interview met Phon van den Biesen

M. Balk

Reactie op een interview met een advocaat in de sociale advocatuur dat eerder verscheen in Ars Aequi.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1993
AA19930029

Toont alle 12 resultaten