Internet voor juristen


De afgelopen jaren heeft het internet er voor gezorgd dat aan de informatiebehoeften van juristen hoe langer hoe meer tegemoet gekomen kan worden. Er zijn steeds meer bruikbare en betrouwbare elektrotechnische bronnen publiekelijk beschikbaar waardoor het internet een steeds groter potentieel krijgt. Potentieel, want dezelfde technologische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een dusdanige toename van beschikbare bronnen van informatie dat de gemiddelde jurist moeite heeft met het zoeken en vinden van bruikbaar materiaal. In dit artikel zullen wij een aantal aspecten vanb het juridisch internetgebruik belichten. Daarbij zullen wij ingaan op het vinden van betrouwbare rechtsbronnen op het web en een methode beschrijven waarmee een systematische zoektocht op het net, in tegenstelling tot at random `browsen´, mogelijk wordt. Ten slotte zullen regels voor citeren van electronische bronnen aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Hertzberger, L. van der Wees

Verschijning: september 2001

Archiefcode: AA20010642

bronnen informatie internet jurisprudentie

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel