Internationale zaakwaarneming voor stinkende benzine


Hoge Raad 23 februari 1996, nr. 15912, ECLI:NL:HR:1996:AD2498, RvdW 1996, 68 C (Total Liban/Blue Aegean Shipowners). Ook bekend als Athenian Olympics.

Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij wordt ingegaan op een zaak met een sterk internationaal karakter inzake benzine vervoer. Aan de orde is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij internationale zaakwaarneming waarover de Hoge Raad een conflictregel formuleert.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Vlas

Verschijning: oktober 1996

Archiefcode: AA19960642

Hoge Raad 23-02-1996 (ECLI:NL:HR:1996:AD2498) zaaknummer: 15912

aansprakelijkheid conflictrecht kosten redelijkheid zaakwaarneming

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie