Interferentie van materieelstrafrechtelijke leerstukken: voorbereiding van moord


Hoge Raad 4 november 2014, nr. 12/05178, ECLI:NL:HR:2014:3081, NJ 2015/185 m.nt. N. Rozemond


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Kooijmans

Verschijning: juni 2015

Archiefcode: AA20150490

Hoge Raad 04-11-2014 (ECLI:NL:HR:2014:3081) zaaknummer: 12/05178

45 Sr 46 Sr doodslag moord motiveringseisen oogmerk opzet poging strafbare voorbereiding strafverzwaring voorbedachte raad voorwaardelijk opzet

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie