Toont alle 6 resultaten

Interferentie van materieelstrafrechtelijke leerstukken: voorbereiding van moord

T. Kooijmans

Hoge Raad 4 november 2014, nr. 12/05178, ECLI:NL:HR:2014:3081, NJ 2015/185 m.nt. N. Rozemond

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2015
AA20150490

Opstellen materieel strafrecht

E. Gritter

Post thumbnail Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Opstellen materieel strafrecht (Digitaal boek)

E. Gritter

Post thumbnail Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Samir A. – absoluut ondeugdelijke voorbereiding?

Th.A. de Roos

Hoge Raad 20 februari 2007, nr. 00447/06, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213, LJN: AZ0213 (Samir A.) Bij de interpretatie van kennelijk bestemd in artikel 46 oud Wvsr heeft het hof blijk gegeven van een te beperkte opvatting. Het heeft immers nagelaten te beoordelen of deze voorwerpen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, naar hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig kunnen zijn voor het misdadige doel dat verdachte met het gebruik van de voorwerpen voor ogen had.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2007
AA20070691

Voorbereiding liquidatie? De strafrechtelijke aansprakelijkheid van zogeheten ‘plakkers’

Beantwoording rechtsvraag (351) Strafrecht

M.J. Dubelaar

In het oktobernummer van Ars Aequi verscheen een rechtsvraag over de (mogelijke) voorbereiding van een liquidatie. In dit artikel geeft Marieke Dubelaar antwoord op die rechtsvraag, en onthult wie de winnaar van de hoofdprijs van € 200 is.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2022
AA20220424

Voorbereiding: bestemd tot het begaan van dat misdrijf?

T. Kooijmans

Hoge Raad 12 februari 2013, nr. 11/04157 J, ECLI:NL:HR:2013:BZ1956

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2014
AA20140208

Toont alle 6 resultaten