Toont alle 8 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (209) materieel strafrecht

G.A.M. Strijards

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij begin van uitvoering, delictsvoltooiing, vrijwillige terugtred en een jurisdictiekwestie aan de orde zijn.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1992
AA19920426

HIV-arresten

Th.A. de Roos

Hoge Raad (strafkamer) 24 juni 2003, nr. 01513/02, ECLI:NL:HR:2003:AF8058, LJN-nummer AF8058 (HIV-arresten) Voorwaardelijk opzet bij poging tot doodslag door met HIV-virus besmette man van twee vrouwen met wie hij onbeschermd seksueel verkeer heeft gehad? De Hoge Raad oordeelt dat de bewezenverklaring onvoldoende is gemotiveerd omdat het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof heeft namelijk bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een aanmerkelijke kans op de dood, ten onrechte mede betrokken het gewicht van het in het geding zijnde rechtsbelang (het menselijk leven).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2003
AA20030859

Interferentie van materieelstrafrechtelijke leerstukken: voorbereiding van moord

T. Kooijmans

Hoge Raad 4 november 2014, nr. 12/05178, ECLI:NL:HR:2014:3081, NJ 2015/185 m.nt. N. Rozemond

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2015
AA20150490

September 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

Maart 1998

Katern 66: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Rechtsvraag (221) materieel strafrecht.

Voorbereiding volgens toekomstig recht; deelneming; criminele organisatie

Th.A. de Roos

Rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij de voorbereidings- en pogingsleer aan de orde komt. Ook wordt er ingegaan op deelnemingsvormen en de criminele organisatie.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1993
AA19930143

Strafrechtelijke consequenties van een mislukt galgenmaal

F.M. Tadic

Het verschil tussen de ondeugdelijke poging en de mislukte poging, werkelijke onmogelijkheid of pech. Hoge Raad 6 juni 1854 (Koffie met zwavelzuur-arrest) Hoge Raad 7 mei 1906 (Koperen centen-arrest)

Opinie | Amuse
Januari 2007
AA20070009

Uitgeschakeld

G.P.M.F. Mols

In deze amuse wordt ingegaan op een strafrechtelijke zitting bij poging tot moord en brandstichting en wordt ingegaan op de innerlijke gevoelens van de verdachte.

Opinie | Amuse
September 2003
AA20030601

Toont alle 8 resultaten