Toont alle 10 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (254) voor eerstejaars

Materieel strafrecht

Th.A. de Roos

Bij de beantwoording van deze rechtsvraag voor eerstejaars komt aan de orde onder welke delictsomschrijvingen de in de casus geschetste gedragingen vallen. Ook wordt er antwoord gegegeven op de verweren die de verschillende verdachten kunnen voeren tegen hun verdenking.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1996
AA19960721

Door roekeloosheid getriggerd

T. Kooijmans

Hoge Raad 28 oktober 2014, nr. 13/02341, ECLI:NL:HR:2014:3057 (Russische roulette)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2015
AA20150130

HIV-arresten

Th.A. de Roos

Hoge Raad (strafkamer) 24 juni 2003, nr. 01513/02, ECLI:NL:HR:2003:AF8058, LJN-nummer AF8058 (HIV-arresten) Voorwaardelijk opzet bij poging tot doodslag door met HIV-virus besmette man van twee vrouwen met wie hij onbeschermd seksueel verkeer heeft gehad? De Hoge Raad oordeelt dat de bewezenverklaring onvoldoende is gemotiveerd omdat het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof heeft namelijk bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een aanmerkelijke kans op de dood, ten onrechte mede betrokken het gewicht van het in het geding zijnde rechtsbelang (het menselijk leven).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2003
AA20030859

Interferentie van materieelstrafrechtelijke leerstukken: voorbereiding van moord

T. Kooijmans

Hoge Raad 4 november 2014, nr. 12/05178, ECLI:NL:HR:2014:3081, NJ 2015/185 m.nt. N. Rozemond

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2015
AA20150490

Is niet geschoten altijd mis?

Beantwoording rechtsvraag (306) materieel strafrecht

G.J. Holtkamp, F. van Laanen

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op rechtsvraag nummer 306 inzake een materieel strafrechtelijke casus.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2003
AA20030492

Moord, doodslag en stalking onder hoogleraren

E.H. Hondius

Ewoud Hondius speurde voor deze lugubere column zijn geheugen af naar rechtsgeleerde slachtoffers van moord, doodslag en stalking.

Opinie | Column
maart 2017
AA20170188

Nijmeegse scooter

N. Rozemond

Hoge Raad 17 december 2013, nr. 12/02825, ECLI:NL:HR:2013:1964 (Nijmeegse scooterzaak); Hoge Raad 17 december 2003, nr, 12/02841, ECLI:NL:HR:2013:1966 (Nijmeegse scooterzaak)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2014
AA20140841

Opzet en schuld in het verkeer

J. de Hullu

Hoge Raad 15 oktober 1996, nr. 102826, ECLI:NL:HR:1996:ZD0139, NJ 1997, 199 m.n.'tH (Porsche) Zeer gevaarlijk rijgedrag dat tot een ongeval met dodelijke slachtoffers leidt, kan (in theorie) tot aansprakelijkstelling voor opzettelijke levensberoving leiden. Indien het echter gaat om een geval waarbij de verdachte ook zelf aanmerkelijk levensgevaar heeft gelopen moet de rechter in zijn oordeel betrekken, dat behoudens aanwijzingen voor het tegendeel niet waarschijnlijk is dat de verdachte de aanmerkelijke kans van een dodelijk ongeval inderdaad heeft aanvaard. Een nadere bewijsmotivering kan dan niet worden gemist.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1997
AA19970438

Recht dat de kiemen van geweld bestrijdt

J.M. Barendrecht

In deze column wordt ingegaan op de oorzaken van agressief gedrag en de oplossingen. Er wordt op een brede manier gekeken naar de problemen en de oorzaken daarvan.

Opinie | Column
juni 2008
AA20080435

Rechtsvraag (254) voor eerstejaars

Materieel strafrecht

Th.A. de Roos

Rechtsvraag voor eerstejaars op het gebied van het materieel strafrecht waar aan de hand van een casus vragen worden gesteld over de te lasten te leggen delicten en de strafbaarheid van de verdachten.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960468

Toont alle 10 resultaten