Showing all 7 results

(Not) Amuse(d)

R.M. Wibier

Reinout Wibier wil weten, liefst van studenten, maar ook van mede-docenten of zij een verklaring hebben voor het feit dat de studiestof – in dit geval van het vak goederenrecht – bij sommige studenten niet overkomt. En of daar een oplossing voor is. Zijn er manieren om meer studenten over de streep te trekken, zonder te tornen aan de kwaliteit van het vak? Hij roept eenieder die denkt aan deze discussie een bijdrage te kunnen leveren op om hem een e-mail te sturen.

Opinie | Amuse
Mei 2014
AA20140326

De fiscus in het privaatrecht

A.J. Tekstra

Traditioneel gezien is de positie van de fiscus vastgelegd in fiscale en bestuursrechtelijke regels, maar de fiscus bedient zich in toenemende mate van instrumenten die privaatrechtelijk zijn. Deze ontwikkeling wordt beschreven en er wordt onderzocht in hoeverre zij positief valt te duiden, dan wel of daar grenzen aan moeten worden gesteld.

9789069165257 - 19-11-2014

Insolventierecht 2019

C.M. Harmsen

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 november 2018.

9789492766441 - 20-11-2018

Jurisprudentie Faillissementsrecht 1953-2019

D.F.H. Stein

Een selectie van de belangrijkste uitspraken en annotaties op het gebied van het Faillissementsrecht van 1953- 2019, met relevantie voor zowel het onderwijs als de praktijk.

9789492766854 - 17-10-2019

Jurisprudentie Fiscaal Insolventierecht 1983-2019

A.J. Tekstra

Alle voor de praktijk en het onderwijs relevante uitspraken van 1983 tot 2019 op het gebied van het fiscale insolventierecht; een terrein dat steeds verder in opkomst is.

9789492766694 - 30-8-2019

Jurisprudentie Goederen- en insolventierecht 1975-2014

M.M. van Campen, M.L. Tuil, R. Westrik

Selectie van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het goederen- en insolventierecht, chronologisch geordend van 1975 tot en met 2014.

9789069165608 - 15-1-2015

Maart 1991

Katern 38: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

Showing all 7 results