Inleiding Rode Draad


Inleiding bij de Rode draad voor 1991 ‘De positie van onbekwamen in het recht’. In de inleiding worden verschillende facetten hiervan geschetst.