Toont alle 12 resultaten

‘De positie van onbekwamen in het recht’: Beantwoording rechtsvraag (208) met betrekking tot wilsonbekwamen

M. Rood-De Boer

Beantwoording van een rechtsvraag behorende bij de rode draad van 1991 'De positie van onbekwamen in het recht'.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1992
AA19920053

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

Serie oude artikelen uit Ars Aequi in het kader van het veertig jarig bestaan van het blad. De volgende onderwerpen komen aan bod, met bijgevoegd de datum van het artikel: 'De handelingsonbekwaamheid der gehuwde vrouw (november 1951)', 'De vorming van de advocaat (mei 1954)' en 'Droom over 2014 (december 1957)'.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
Januari 1991
AA19910007

Beantwoording rechtsvraag (190) jeugdrecht

M. Fiege

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het jeugdrecht waarbij onder andere de leerstukken van de handelingsonbekwaamheid wegens minderjarigheid en de problemen rondom handlichting aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1990
AA19900033

Bescherming van zwakkere personen, de zogenaamde personae miserabiles, in het familie(vermogens)recht, in het bijzonder het belang van het kind

J.J.M. Grapperhaus, A.J.M. Nuytinck

Post thumbnail In dit artikel komen de in het Nederlandse recht als handelingsonbekwaam aangewezen personen aan de orde, te weten de minderjarigen en de onder curatele gestelden. Bij de minderjarigen komt met name het begrip 'het belang van het kind' aan de orde. De regeling van de onder curatele gestelden komt een stuk korter aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2008
AA20080861

Beschouwingen rond beschermingsbewind

M.Y. Nethe

De Wet Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen voorziet in een bescherming van vermogensrechtelijke belangen van bejaarden. In welke gevallen kan met het instellen van het beschermingsbewind worden volstaan? Is in de toekomst aan curatele geen behoefte meer indien het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen wordt ingevoerd?

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
Oktober 1988
AA19880671

De nieuwe Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap

M. Meinema

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in de regelingen voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap als gevolg van de Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 2014
AA20140853

Het recht geïllustreerd aan de hand van oude auto’s

E.H. Hondius

Ewoud Hondius vertelt over zijn eerste auto’s, die niet geheel zonder gebreken waren.

Opinie | Column
December 2013
AA20130915

Inleiding Rode Draad

A. Snijder-Lobik, T.B. Trotman, H. Wattendorff

Inleiding bij de Rode draad voor 1991 'De positie van onbekwamen in het recht'. In de inleiding worden verschillende facetten hiervan geschetst.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
Januari 1991
AA19910020

Maart 1989

Katern 30: Jeugdrecht

F. van Kranen

Recht voor kinderen

M. de Langen

In deze bijdrage zal een beeld geschetst worden van de ontwikkeling in het denken over de positie van kinderen in het recht gedurende de laatste eeuw. Onder andere komen de kinderwetten van rond 1900 aan de orde, het belang van het kind en de betekenis van mensenrechten voor kinderen. Van belang zijnde jurisprudentie en wetsvoorstellen worden ook besproken.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
Maart 1991
AA19910213

Rechtsvraag (175) familie- en jeugdrecht

Ouderlijke macht

K. Blankman

Rechtsvraag op het gebied van het familie- en jeugdrecht waarbij onder curatele stelling, de ouderlijke macht en de rechterlijke bevoegdheid aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1988
AA19880060

Rechtsvraag (234) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars op het gebied van het personenrecht waarbij een onder curatele stelling aan de orde is van een oude vrouw.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1994
AA19940461

Toont alle 12 resultaten