Inleiding


Inleiding van de redactiecommissie bij het bijzonder nummer 'Rechtsvergelijking' over het nut ervan. Ook wordt er een korte historie geschetst over rechtsvergelijking in Europa sinds de 19de eeuw.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels, M.J. Kroeze, M.A. Leijten, G.T.M.J. Raaijmakers

Verschijning: mei 1994

Archiefcode: AA19940271

Bijzonder nummer historie inleiding nu rechtsvergelijking

Metajuridica Rechtsvergelijking

Bijzonder nummer Rechtsvergelijking