inleiding

Toont alle 10 resultaten

Inleiding

S.E. Bartels, M.J. Kroeze, M.A. Leijten, G.T.M.J. Raaijmakers

Inleiding van de redactiecommissie bij het bijzonder nummer 'Rechtsvergelijking' over het nut ervan. Ook wordt er een korte historie geschetst over rechtsvergelijking in Europa sinds de 19de eeuw.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940271

Inleiding Rode draad ‘Materieel strafrecht in beweging’

M.A. Leijten, J. Postma, A. van Veen

In een tijd waarin er vooral veel aandacht was voor de formele kant van het strafrecht heeft de redactie besloten om het materieel strafrecht meer te belichten in een Rode draad. In verschillende artikelen komt de herrijking of verandering van het Wetboek van Strafrecht aan de orde. Zo zal er ingegaan worden op verschillende deelnemingsvormen, het al dan niet invoeren van nieuwe strafuitsluitingsgronden, functioneel daderschap en het introduceren van nieuwe delictsomschrijvingen.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
januari 1994
AA19940004

Inleiding Tweeluik ‘Big Brother in Cyberspace’

T. Bertens, B. Degelink, M. Zwiers

Dit is de inleiding bij het tweeluik Big Brother in Cyberspace.

Rode draad | Big brother in cyberspace
mei 2002
AA20020314

L.J. van Apeldoorn (1886-1979), Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht (1933)

C.J.H. Jansen

Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht van L.J. van Apeldoorn (eerste druk 1933) is lang in het collectieve geheugen van Nederlandse juristen blijven hangen. Vermoedelijk speelde het lidmaatschap van de NSB van de auteur daarbij een rol, maar de hoge kwaliteit van het boek zal hier ook zeker aan hebben bijgedragen. Corjo Jansen bespreekt in dit artikel het boek en plaatst het in context.

Literatuur | Boekbespreking
januari 2021
AA20210093

Over hoe een koe geen vangt

Nawoord op bovenstaande reaktie

F.B.M. Kunneman

Nawoord op een reactie over de inrichting van de rechtenstudie waarbij vooral het vak Inleiding tot de Rechtswetenschap ter discussie staat.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1989
AA19890127

Reaktie op: De kikker en de os

J.J.H. Bruggink

In deze reactie wordt ingegaan op een eerdere bijdrage in Ars Aequi waarin gepleit werd voor verzelfstandiging van het vak Inleiding tot de Rechtswetenschap. In het artikel schetst de auteur hoe het zit met dit vak op de Utrechtse rechtenfaculteit.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1989
AA19890123

Recht en slecht (Digitaal boek)

Beginselen van een algemene rechtsleer

W. Duk

Post thumbnail Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels.

9789069163154 - 01-01-1999

Rechtsbronnen en rechtssysteem (Digitaal boek)

E. Poortinga

Post thumbnail Een eerste verkenning van het recht in Nederland dat inzicht geeft in het recht als systeem.

9789069164137 - 01-08-2001

Voorwoord

J.H. van Breda, J.S. Kortmann, P. Werdmuller, R. de Winter

In dit voorwoord wordt aangegeven dat de derde in het recht als het ware een buitenstaander is bij een tweepartijenverhouding.

Bijzonder nummer | De derde in het recht | Opinie | Redactioneel
mei 1997
AA19970265

Voorwoord

M.M. Dolman, E. Florijn, R. Glas, M.W. Hesselink, L. Kaemingk

Voorwoord bij het bijzonder van 1991 over Rechtsbeginselen. In het voorwoord worden enkele vragen gesteld en wordt de opzet van het nummer weergegeven. Er is een verdeling in een rechtstheoretisch en positivistisch deel.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910717

Toont alle 10 resultaten