Informatie als rechtvaardigende factor voor rechtsvorming: de amicus curiae


De Hoge Raad als rechtsvormende instantie, dit artikel bespreekt de informatie voorziening die de Hoge Raad hiervoor gebruikt en behandelt ook de gang van zaken in andere landen. Onder andere komt de zogenaamde 'Amicus Curiae'oftwel de vriend van het gerecht aan bod.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Köhne

Verschijning: april 2006

Archiefcode: AA20060252

Amicus curiae rechtseenheid rechtsvorming

Metajuridica Rechtsvergelijking

Overig Rode draad Raad en daadVerdieping Verdiepend artikel