opiumwet

Toont alle 6 resultaten

‘Als de rook om je hoofd is verdwenen…’

Enkele bedenkingen bij het woonlandbeginsel voor toegang tot coffeeshops

S. van de Bogaert, J.J. Rijpma

Post thumbnail Nederland wordt wereldwijd geassocieerd met een liberaal softdrugsbeleid. Toch staat het binnen Europa geenszins alleen: in meerdere lidstaten van de EU, waaronder Duitsland en België, wordt het bezit van cannabis in de praktijk gedoogd. In één lidstaat, Portugal, is het bezit en gebruik van cannabis zelfs niet langer strafbaar. Waarin Nederland wel afwijkt van andere Europese landen is in het bijkomende gedogen van de handel in softdrugs via coffeeshops. Vooral in grensgemeenten veroorzaken drugstoeristen vaak overlast. Daarom is in 2006 in de gemeente Maastricht een APV ingesteld die coffeeshophouders verbiedt anderen dan ingezetenen van Nederland hun etablissement te laten bezoeken. In dit artikel plaatsen Stefaan Van den Bogaert en Jorrit Rijpma kanttekeningen bij het woonlandbeginsel voor toegang tot coffeeshops.

februari 2010
AA20100083

Beantwoording rechtsvraag (295) materieel strafrecht: opzet in de Opiumwet

N. Rozemond

In deze rechtsvraag wordt aan de hand van een casus rond de Opiumwet het opzetbegrip in deze wet verder verduidelijkt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2001
AA20010679

Hoofdstukken openbare-orderecht

A.E.M. van den Berg, J.H.A. van der Grinten, A.E. Schilder

Post thumbnail In dit boek worden de afzonderlijke openbare-ordebevoegdheden beschreven waarbij steeds aandacht wordt besteed aan de wetsgeschiedenis, de toepassingsmogelijkheden van de bevoegdheid, het gebruik ervan in de praktijk, en de mogelijkheden tot rechtsbescherming.

9789069166339 - 02-07-2015

maart 2006

Katern 98: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Rechtsvraag (209) materieel strafrecht

G.A.M. Strijards

Rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij deelnemingsvormen bij een Opiumwet misdrijf aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1991
AA19911037

Rechtsvraag (295) materieel strafrecht: opzet in de Opiumwet

N. Rozemond

Rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht, in het bijzonder het opzetbegrip in de Opiumwet.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2001
AA20010282

Toont alle 6 resultaten