Gemeentewet

Toont alle 5 resultaten

Betwist gezag bij uitzetting van asielzoekers

Wie is de baas over de politie?

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Post thumbnail Met een beroep op hun verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening belemmeren burgemeesters tegenwoordig nog wel eens een door de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel gelaste uitzetting van vreemdelingen. Dit leidt tot ernstige loyaliteitsproblemen voor de politie; aan wie moet zij nu gehoorzamen, aan de minister of aan de burgemeester?

Opinie | Opiniërend artikel
november 2012
AA20120803

Hoofdstukken openbare-orderecht

A.E.M. van den Berg, J.H.A. van der Grinten, A.E. Schilder

Post thumbnail In dit boek worden de afzonderlijke openbare-ordebevoegdheden beschreven waarbij steeds aandacht wordt besteed aan de wetsgeschiedenis, de toepassingsmogelijkheden van de bevoegdheid, het gebruik ervan in de praktijk, en de mogelijkheden tot rechtsbescherming.

9789069166339 - 02-07-2015

september 1991

Katern 40: Staatsrecht

J. Bokma

Lijdt de bestuursrechter aan ‘finalitis’?

L.J.A. Damen

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 29 juli 2009, LJN: BJ4078, ECLI:NL:RVS:2009:BJ4078, nr. 200900107 Rechtszekerheid; precisie van voorwaarden in last onder dwangsom; berekening hoogte dwangsom; zelf voorzien; rechter op de stoel van het bestuur? Artikel 125, eerste lid, Gemeentewet; 5:32, eerste lid, 7:12, eerste lid, 8:72, derde, vierde lid, Awb

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2010
AA20100271

Territoriale decentralisatie en artikel 134 van de Grondwet

Een kritische beschouwing naar aanleiding van de opname van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel

M. West

Post thumbnail Zowel de Raad van State als de regering waren van mening dat niet het gemeentelijk bestuursmodel, maar artikel 134 Gw uitkomst moest bieden voor de opname van de drie Caribische eilandgebieden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in het Nederlandse staatsbestel. In deze bijdrage zal in het licht van het grondwettelijk kader voor territoriale decentralisatie, de voorlichting van de Raad van State en de instellingswet van de BES-eilanden (WolBES) worden bekeken of de opname in plaats daarvan niet op grond van artikel 123 juncto 132 Gw had moeten plaatsvinden: de inrichting van de BES-eilanden als gemeenten in de zin van de Gemeentewet.

Verdieping | Studentartikel
juni 2011
AA20110419

Toont alle 5 resultaten