Toont alle 5 resultaten

De desintegratie van de Nederlandse Antillen

A.G. Croes

Na decennialange discussies over de staatkundige verhoudingen tussen Nederland en de Caribische rijksdelen en tussen de eilanden die deel uitmaken van de Nederlandse Antillen onderling, zijn nu concrete stappen genomen op de weg naar nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. Curaçao is vooralsnog waarnemer.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2007
AA20070316

De herdefiniëring van het Koninkrijk

A.G. Croes

Eind 2004 hebben de drie rijksdelen 50 jaar Statuut gevierd danwel herdacht. De Koninkrijksbanden‘knellen’. Toch is besloten gezamenlijk voort te gaan. In zijn proefschrift ‘De Herdefiniëringvan het Koninkrijk’ plaatst Mito Croes de Koninkrijksrelaties in een groter EU- en Caribisch-kader en draagt hij ideeën aan hoe het Koninkrijk om te vormen tot een toekomstgericht strategisch partnerschap.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2006
AA20060664

Harmonisatiewet

Annotatie

C.A.J.M. Kortmann

In deze beknopte noot van Prof. C.A.J.M. Kortmann wordt het bekende Harmonisatiewet-arrest besproken waarbij toetsing van de wet in formele zin aan het Statuut en de algemene rechtsbeginselen wordt uitgesloten.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
November 2005
AA20050952

December 1992

Katern 45: Staatsrecht

J. Bokma

Status en Statuut: het Nederlandse opengestelde huwelijk op Aruba – Never the twain shall meet?

M.V. Polak

Hoge Raad 13 april 2007, nr. R05/139HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ6095, RvdW 2007, 394 Artikel 40 van het Statuut voor het Koninkrijk brengt mee dat een in Nederland tussen personen van hetzelfde geslacht gesloten huwelijk zonder voorafgaande erkenning, dat wil zeggen zonder conflictenrechtelijke toets en zonder toetsing aan de openbare orde, rechtskracht heeft op de Nederlandse Antillen en Aruba en aldaar in beginsel vatbaar is voor inschrijving of vermelding in de openbare registers.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2007
AA20070696

Toont alle 5 resultaten