Het tuchtrecht voor bankiers

Een zoektocht naar de maatschappelijke positie van het bankwezen


In deze bijdrage staat het tuchtrecht voor bankiers centraal. Na een overzicht van het tuchtrecht, waarin onder meer wordt stilgestaan bij de tuchtrechtelijke procedure, de tuchtrechtelijke norm en de vraag om wat voor soort tuchtrecht het gaat, komen de inhoud en betekenis van het tuchtrecht aan de orde. Dit tuchtrecht is een fundamentele en verstrekkende uitbreiding van de mogelijkheden om individuele bankiers aan te spreken op hun gedrag. De invoering van het tuchtrecht voor bankiers neemt een belangrijke plaats in in de discussie over de rol van het bankwezen in de maatschappij.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): V.Y.E. Caria

Verschijning: juli 2016

Archiefcode: AA20160535

Sociaal-economisch recht Financieel rechtStrafrecht en criminologie Tuchtrecht

Bijzonder nummer Tuchtrecht