Het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en de bewijsconstructie: wat vermag de rechter?


Hoge Raad 29 september 2015, nr. 13/04497, ECLI:NL:HR:2015:2842

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Stevens

Verschijning: april 2016

Archiefcode: AA20160281

Hoge Raad 29-09-2015 (ECLI:NL:HR:2015:2842) zaaknummer: 13/04497

betrouwbaarheid bewijsmiddel getuigenverklaring toetsing

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie