betrouwbaarheid

Toont alle 3 resultaten

(On)rechtmatigheid en (on)betrouwbaarheid van daderidentificaties door ooggetuigen

M.J. Borgers

In de literatuur is aangegeven dat identificaties van verdachten door ooggetuigen soms volstrekt onbetrouwbaar zijn. In de praktijk echter worden deze identificaties zonder scrupules gebezigd als bewijs. Werpt de verdediging een verweer op tegen het gebruik van de resultaten van deze identificaties voor het bewijs, dan kan de rechter dit verweer veelal verwerpen zonder nadere motivering. In dit artikel wordt onderzocht hoe de rechter dient om te gaan met verweren ten aanzien van identificaties door ooggetuigen.

Verdieping | Studentartikel
maart 1995
AA19950177

Het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en de bewijsconstructie: wat vermag de rechter?

L. Stevens

Hoge Raad 29 september 2015, nr. 13/04497, ECLI:NL:HR:2015:2842

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2016
AA20160281

Wijzigingsvoorstel Wet op de Weerkorpsen: beter laat dan nooit!

R. Glas

Over particuliere beveiliging, een onderwerp dat op oneigenlijke wijze wordt geregeld in de Wet op de Weerkorpsen, is vooral de laatste twee decennia veel te doen geweest. Sceptici zien het als een fenomeen dat ongecontroleerde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Voorstanders menen dat het een adequaat middel is ter bestrijding van vooral kleine criminaliteit. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Aan de hand van het onlangs ingediende voorstel tot wijziging van de Wet op de Weerkorpsen wordt hieronder ingegaan op de verhouding van de particuliere beveiliging ten opzichte van de politie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1990
AA19900222

Toont alle 3 resultaten