Het slachtoffer en de afgedwongen verschijning van de verdachte


In het aanhangige Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten van de Minister voor Rechtsbescherming worden bepaalde, van hun vrijheid beroofde verdachten in beginsel verplicht aanwezig te zijn bij de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak. De reden voor deze wettelijke verplichting is hoofdzakelijk gelegen in de even­tuele wens van het slachtoffer om het spreekrecht in aanwezigheid van de verdachte uit te oefenen. Maar de onderbouwing van nut en noodzaak van dit voorstel is gebrekkig en kan de invoering van de aanwezigheidsplicht niet dragen.


Advertorial

 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.S. Nan

Verschijning: December 2020

Archiefcode: AA20201117

258a Sv 51e Sv slachtofferrechten spreekrecht verdachte verschijningsplicht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Verdieping Verdiepend artikel