Het Openbaar Ministerie en de strafbeschikking. De voortdurende ontlasting van de rechtspraak


Sinds het Openbaar Ministerie zelfstandig straffen kan opleggen is er kritiek op de kwaliteit van de zogeheten strafbeschikking. De officier van justitie zou te schielijk straffen, zonder voldoende bewijsmiddelen en zonder dat de verdachte voldoende rechtsbijstand heeft. Ook keert de vraag steeds terug of toch niet beter de strafrechter deze zaken kan afdoen. In deze bijdrage bespreek ik een deel van deze kritiek en schets ik een ander perspectief.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Otte

Verschijning: maart 2019

Archiefcode: AA20190182

Openbaar Ministerie politierechter strafbeschikking transactie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel