Toont alle 5 resultaten

De mens wikt maar het OM beschikt

B.I. Bethlehem

Vervanging van de transactie door de strafbeschikking, verlichting van het gerechterlijk apparaat of strijd met art 113 GW?

Opinie | Redactioneel
Januari 2007
AA20070007

De Wet OM-afdoening

M. Kessler

De transactie als nieuwe vorm van strafbeschikking, was het vroeger zo dat een transactie bij geen actie van de verdachte leidde tot een dagvaarding, met de nieuwe vorm, strafbeschikking, is dit niet langer het geval en kan de officier zonder tussenkomst van de strafrechter een sanctie, die ruimer is dan bij de transactie mogelijk was, opleggen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 2007
AA20070086

Door invoering van de strafbeschikking minder werk voor de rechter? Reactie op Rinus Otte, ‘Het Openbaar Ministerie en de strafbeschikking. De voortdurende ontlasting van de rechtspraak’

Nawoord bij bovenstaande reactie

M. Otte, F. van Tulder

In deze bijdrage reageert Frank van Tulder op een in maart 2019 in Ars Aequi verschenen artikel van Rinus Otte. Met een nawoord van Otte.

Opinie | Reactie/nawoord
September 2019
AA20190668

Het Openbaar Ministerie en de strafbeschikking. De voortdurende ontlasting van de rechtspraak

M. Otte

Sinds het Openbaar Ministerie zelfstandig straffen kan opleggen is er kritiek op de kwaliteit van de zogeheten strafbeschikking. De officier van justitie zou te schielijk straffen, zonder voldoende bewijsmiddelen en zonder dat de verdachte voldoende rechtsbijstand heeft. Ook keert de vraag steeds terug of toch niet beter de strafrechter deze zaken kan afdoen. In deze bijdrage bespreek ik een deel van deze kritiek en schets ik een ander perspectief.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2019
AA20190182

Schadevergoeding na een transactie bij megafraude

Een moeilijk verhaal?

V.C. van Campen

Post thumbnail

Het OM treft in grote fraudezaken regelmatig schikkingen. Veelgehoorde bezwaren hiertegen zijn het gebrek aan rechtsstatelijkheid, de stagnerende rechtsontwikkeling en dat er sprake zou zijn van klassenjustitie. Dat een schikking de verhaalsmogelijkheden van benadeelden aantast, is een bezwaar dat minder vaak gehoord wordt. Hierin komt mogelijk verandering, met het oog op het wetsvoorstel ‘Afwikkeling massaschade in een collectieve actie’.

Verdieping | Studentartikel
September 2015
AA20150649

Toont alle 5 resultaten