Het kind van de rekening


Redactioneel artikel waarin twee redacteuren betogen dat het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek niet meer van deze tijd is. Na een aantal voorbeelden waarin Nederland door het EHRM op haar vingers is getikt inzake onder meer afstamming en erkenning bepleiten de redacteuren voor een actualisering van Boek 1 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Meijer

Verschijning: februari 1995

Archiefcode: AA19950099

actualisering afstamming discriminatie erkenning family life persoonlijke levenssfeer schending

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Redactioneel