schending

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond

Amnesty International: Schrijfoproep Soedan

Amnesty International

Schrijfoproep van Amnesty International aan de Soedanese regering om opheldering te verkrijgen en vragen over meerdere (vermeende) mensenrechten schendingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1995
AA19950592

Colombia; Schending van mensenrechten

Amnesty International

In dit artikel worden de mensenrechtenschendingen in Columbia besproken. Er wordt met name in gegaan op de gevaren die een mensenrechtenadvocaat in Columbia, dr. Barrios loopt.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1994
AA19940443

De VN Verklaring inzake de Bescherming van alle Personen tegen Gedwongen Verdwijning

R. Heringa

In dit artikel in de serie mensenrechten wordt ingegaan op een door de algemene vergadering van de VN aangenomen resolutie die 'verdwijningen' moet tegengaan. Hoewel een resolutie van de algemene vergadering niet bindend is, heeft deze wel groot gezag, bijvoorbeeld bij de interpretatie van internationaal recht. In dit artikel wordt de definitie van 'verdwijningen' zoals deze is opgenomen in de resolutie besproken. Ook wordt er ingegaan op de schendingen van de mensenrechten als er sprake is van een verdwijning. Ook wordt de vraag besproken of het systematisch laten verdwijnen van mensen een misdaad tegen de menselijkheid is. Verder worden de achtergronden van de resolutie geschetst.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1993
AA19930257

Doorwerking van beslissingen van het Straatsburgse Hof in afgesloten strafzaken

P.H.P.H.M.C. van Kempen

De wetgever heeft vooralsnog geen speciale voorziening getroffen om beslissingen van het Europese Hof voor de rechten van de mens te kunnen laten doorwerken in strafzaken die zijn afgesloten met een einduitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan. Niettemin lijken er enige mogelijkheden te bestaan om een zekere mate van doorwerking te bewerkstelligen.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970354

Grondige beginselen?

S. van Gessel, H. van der Tas

Dit redactionele artikel geeft de wijzigingen weer die het Verdrag van Amsterdam maakt in het Verdrag van de Europese Unie.

Opinie | Redactioneel
juli 1998
AA19980645

Het kind van de rekening

I. Meijer

Redactioneel artikel waarin twee redacteuren betogen dat het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek niet meer van deze tijd is. Na een aantal voorbeelden waarin Nederland door het EHRM op haar vingers is getikt inzake onder meer afstamming en erkenning bepleiten de redacteuren voor een actualisering van Boek 1 BW.

Opinie | Redactioneel
februari 1995
AA19950099

Het recht op effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van het EVRM

T. Barkhuysen

Artikel 13 EVRM garandeert het recht op effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van het EVRM. Dit is een belangrijk, maar tot nu toe ondergewaardeerd recht. Alle reden dus voor een dissertatie-onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1998
AA19980627

Inleiding op de film Das Leben der Anderen

In deze bijdrage in de serie 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op de film 'Das Leben der Anderen'. Deze film gaat over Oost-Duitsland in welk land destijds geen ontzag bestond voor persoonlijke vrijheidsrechten en en in welk land er geen rechtsstaat gold. De auteur koppelt het onderwerp van de film aan de maatregelen die thans genomen worden in de strijd tegen het terrorisme en trekt enige parallellen.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
september 2009
AA20090526

Internal conflicts on NATO territory: may NATO deal with them?

P.D. Duyx

Post thumbnail May NATO interfere in internal armed conflicts of its own members or partners? This is the question that is examined in this essay. Although an interference by NATO against member states is (conceivably) contrary to NATO's funding principles, such a role for NATO might be possible when essential human rights are at stake. Interference by NATO on NATO territory could, if well balanced and approved of by all NATO members, in fact be in the interest of the NATO citizen. Moreover, this may strengthen a general rule of humanitarian intervention and this may (to some extent) deter parties or members from participating in internal armed conflicts on NATO territory. Furthermore, allowing NATO to internally interfere would facilitate the expansion of the number of members and partners. Then, although NATO would change and expand, it would still be able to firmly retain to the basis of a democratic rule of law.

Verdieping | Studentartikel
februari 2008
AA20080108

maart 2007

Katern 102: Europees privaatrecht

J.W. Rutgers

Mensenrechten op Sri Lanka

Amnesty International

Artikel waarin de mensenrechtensituatie in Sri Lanka in 1992 besproken wordt door Amnesty International. De conclusie is dat het in Sri Lanka lang niet veilig is.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1993
AA19930463

Regering, staat en soevereiniteit

D.J.W. Jongsma, E.A.G. van Schagen

Redactioneel opiniërend artikel waarin bepleit wordt dat er ter beschrijving van een staat naast de vereisten van een territoir, bevolking en gezag over beiden genoemde ook een normatieve maatstaf moet gelden. Aan de hand van het drama in Darfur wordt dit verder ingekleurd.

Opinie | Redactioneel
februari 2008
AA20080093

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond