Het juiste verstaan

Over de plaats van de hermeneutiek in een pluriforme rechtswetenschap


Is de hermeneutiek hopeloos achterhaald door de empirische en interdisciplinaire bestudering van het recht? Of is zij van blijvende betekenis voor de rechtswetenschap, en zo ja, welke is dan die betekenis? In deze bijdrage wordt betoogd dat de kern van de hermeneutiek – het regulatieve ideaal van het juiste verstaan – zowel van betekenis is voor de interpretatie van teksten, het begrijpen van menselijk gedrag, als voor het morele inzicht in wat de situatie vereist. Daarom blijft dat ideaal van betekenis voor een moderne pluriforme rechtswetenschap, dat zowel doctrinair, comparatief als empirisch onderzoek omvat.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Loth

Verschijning: juli 2015

Archiefcode: AA20150560

geesteswetenschappen hermeneutiek het juiste verstaan methode natuurwetenschappen rechtswetenschap taal

Metajuridica Rechtsfilosofie

Bijzonder nummer Recht & taal