Het Cruzeiros arrest


Hoge Raad 5 december 2003, nr. 37743, ECLI:NL:HR:2003:AF8525 (Cruzeiros)

Voor de bepaling van de reductie ter voorkoming van dubbele belasting van een vaste inrichting in Brazilië dient de winst van de vaste inrichting te worden bepaald met inachtneming van de monetaire correctie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: juni 2004

Archiefcode: AA20040443

Hoge Raad 05-12-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF8525) zaaknummer: 37743

dubbele belasting monetaire correctie winst

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie