Toont alle 10 resultaten

Burgerlijk procesrecht 2021-2022

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2021.

9789493199286 - 19-4-2021

Burgerlijk procesrecht geschetst

A.L.H. Ernes, M.L.H. Reumers

Post thumbnail

In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht be­handeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag.
De teksten geven een globale weergave van het rechtsgebied en sluiten aan bij de opgenomen schematische weergave van het Burgerlijk procesrecht. Beoogd is studenten een rode draad te bieden bij de bestudering van het Burgerlijk procesrecht.

9789069167640 - 10-5-2016

Commentaren op fundamentele herbezinning

P. Ingelse

Post thumbnail

Commentaren op de fundamentele herbezinning op het burgerlijke procesrecht.

9789069167077 - 25-10-2004

Commentaren op fundamentele herbezinning (Digitaal boek)

P. Ingelse

Post thumbnail

Commentaren op de fundamentele herbezinning op het burgerlijke procesrecht.

9789069167077 - 25-10-2004

Een eigen blik op de eerste aanleg

W.I. Wisman

Post thumbnail Wemmeke Wisman bespreekt Procesrecht. Eerste aanlegvan rechter, hoogleraar en advocaat A.C. van Schaick.

Literatuur | Boekbespreking
December 2012
AA20120964

Japan

Procesrecht

W.M. Visser 't Hooft

Japan, de tweede economie ter wereld, heeft een sterk door het Westen beïnvloed rechtsstelsel. Vaak wordt stilgestaan bij de vraag of het uit het Westen geïmporteerde recht ook daadwerkelijk in Japan is geïnternaliseerd. Door sommige rechtsgeleerden is onterecht de conclusie getrokken dat hiervan nauwelijks sprake is geweest en dat het recht maar een marginale rol vervult in Japan. Een blik op het effect van de recente ingrijpende hervorming van het Japanse rechtsstelsel laat zien dat het recht in Japan alleen maar aan belang toeneemt. Japan is hierbij steeds meer een eigen koers gaan varen. In dit artikel ligt de nadruk op het Japans burgerlijk procesrecht, welk zich op een eigen manier heeft ontwikkeld.

Overig | Rode draad | Over de grens
September 2006
AA20060573

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 1983-2020

J.J. Dammingh, C.J.M. Klaassen

Post thumbnail

Speciaal voor gebruik in het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Burgerlijk procesrecht, chronologisch geordend van 1983 tot en met 2020.

9789492766649 - 27-7-2020

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 2010-2020 voor de rechtspraktijk

E. Baghery

Post thumbnail

Speciaal voor de rechtspraktijk geselecteerde arresten van de Hoge Raad op het gebied van Burgerlijk procesrecht, gewezen in de periode 2010 tot en met 2020. Per arrest zijn enkel de kernoverwegingen van de Hoge Raad en een korte samenvatting opgenomen.

9789493199439 - 19-4-2021

December 1998

Katern 69: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

Modernisering van procesrecht in civiele zaken en bestuurszaken: de rechter gaat digitaal!

H. Donner, M.J. Jacobs, J.M.I. Vink

De digitalisering van de rechtspraak leidt tot wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht. In deze bijdrage worden de wijzigingen op hoofdlijnen besproken. Daarnaast komen ook de bepalingen die betrekking hebben op het elektronisch verkeer met de rechter en de gefaseerde inwerkingtreding aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
December 2016
AA20160971

Toont alle 10 resultaten