Het afscheid van de dienstplicht als wettig kind van de democratie: over soldatenplicht en burgerstemrecht


Van de dienstplicht (de zwaarste burgerplicht volgens Thorbecke) is na twee eeuwen nog nauwelijks iets over. Hebben dienstplichtigen die met lijf en leden het vaderland van henzelf en van al hun medeburgers verdedigen ook hun inbreng in de besluitvorming over datzelfde vaderland? Gaan dienstplicht en stemrecht hand in hand?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Meuwese

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210044

dienstplicht kiesrecht leeftijd stemrecht

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Verdieping Verdiepend artikel