Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen


In 1993 is een wetsvoorstel ingediend inzake de herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen. In het artikel volgt een bespreking in hoofdlijnen van de voorgestelde artikelen 1:254-265 BW.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen