Herstelexploot-arresten


Hoge Raad 24 november 2000, nr. C00/220HR, ECLI:NL:HR:2000:AA8734, RvdW 2000, 238 C (Smit/Geytenbeek Hompes). Ook bekend als Herstelexploot-arresten;

Hoge Raad 15 december 2000, nr. C99/105HR, ECLI:NL:HR:2000:AA9112, RvdW 2001, 7 C (Grapendaal/Nationale Nederlanden). Ook bekend als Herstelexploot-arresten.

In deze annotatie worden twee arresten besproken rondom de toelaatbaarheid van herstelexploten in het burgerlijk proces.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.I.M. van Mierlo

Verschijning: juni 2001

Archiefcode: AA20010459

Hoge Raad 15-12-2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA9112) zaaknummer: C99/105HR,
Hoge Raad 24-11-2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA8734) zaaknummer: C00/220HR

dagvaarding exploot vormverzuim

Annotaties en wetgeving Annotatie