Harmonisatiewet – Toetsing van wetgeving (LSVB-Staat)


Rechtbank ‘s-Gravenhage (mr. Wijnholt) 11 augustus 1988, nr. KG88/1161, ECLI:NL:RBSGR:1988:AH2339, NJB 1988, pp. 1031-1032 (LSVB-Staat)

In deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag komt naar voren in hoeverre toetsing van een wet in formele zin aan algemene rechtsbeginselen mogelijk is. De uitspraak van de rechtbank zou uitgroeien tot het bekende Harmonisatiewet-arrest. De rechtbank acht toetsing aan algemene rechtsbeginselen in het licht van toetsingsverbod toelaatbaar. In de uitvoerige noot wordt ingegaan op rechterlijke toetsing van wetgeving en de onrechtmatigheid van wetgeving.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.M. van Male

Verschijning: november 1988

Archiefcode: AA19880776

Rechtbank 's-Gravenhage 11-08-1988 (ECLI:NL:RBSGR:1988:AH2339) zaaknummer: KG88/1161

algemene rechtsbeginselen Harmonisatiewet onrechtmatige wetgeving toetsingsverbod

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie