Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

Constitutionele toetsing in internationaal perspectief

L.F.M. Besselink

In deze eerste bijdrage van de Rode draad 'Constitutionele toestsing' wordt het Nederlandse toetsingsverbod van art. 120 Gw vergeleken met soortgelijke en andere wijzen van toetsing in andere landen.

Overig | Rode draad | Constitutionele toetsing
Februari 2003
AA20030088

Contra legem werking van beginselen, toetsing van de wet aan beginselen en beginselconforme interpretatie van de wet

M.L.P. van Houten

In deze bijdrage bij het bijzonder nummer wordt ingegaan op de uitleg van bepaalde wetstoepassingen 'contra legem'. De toepassing van een bepaalde wet is dan in strijd met bepaalde rechtsbeginselen / algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook wordt er ingegaan op de toetsing van de wet an sich aan rechtsbeginselen. Bij beide vormen van toetsing komt het toetsingsverbod ter sprake.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
November 1992
AA19920698

Corona: de crisis die de Grondwet doet wijzigen?

M.M. Julicher

Op 15 april 2020 promoveerde Manon Julicher aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Nederlandse grondrechten: klaar voor de toekomst? In dit artikel vertelt ze over haar onderzoek, waarbij de coronamaatregelen als voorbeeld dienen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2020
AA20201087

De Harmonisatiewet: onschendbaarheid van de wet en schendbaarheid van het rechtszekerheidsbeginsel

E.M.H. Hirsch Ballin

Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13 822, ECLI:NL:HR:1989:AD5725 (Harmonisatiewet-arrest) In deze noot staat het Harmonisatiewet-arrest van de Hoge Raad centraal waarin de kwam tot de volgende oordelen: Afwijzing van toetsing van wetgeving in formele zin aan fundamentele rechtsbeginselen en aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Plaats van de rechter in het staatsbestel. Verhouding tot contra legem-jurisprudentie. In de noot wordt hier dieper op ingegaan. Ook komen de procedurele implicaties hier uitvoerig aan bod.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 1989
AA19890578

Eenieder wordt geacht de wet te kennen, maar wie begrijpt er iets van?

R.A.J. van Gestel

In dit beschouwende artikel wordt ingegaan op de functie van wetgeving en welke uitwerking dit heeft op het gebruik van taal in de wet. De taal van de wet blijkt in veel gevallen toch nog erg ingewikkeld. De schrijver geeft hier meerdere verklaringen voor.

Verdieping | Studentartikel
Januari 2008
AA20080078

Geen toetsing over de wet heen

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 24 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5780, LJN-nummer AE5780, zaaknr. 200201911/1 In deze noot door Prof. C.A.J.M. Kortmann bij de uitspraak van de ABRvS wordt ingegaan op de toepassing van het toetsingsverbod van art. 120 Gw. Volgens Kortmann is er sprake van toetsing over de wet heen nu uitvoeringsbesluiten materieel gezien aan de Grondwet worden getoetst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2003
AA20030779

Harmonisatiewet

Annotatie

C.A.J.M. Kortmann

In deze beknopte noot van Prof. C.A.J.M. Kortmann wordt het bekende Harmonisatiewet-arrest besproken waarbij toetsing van de wet in formele zin aan het Statuut en de algemene rechtsbeginselen wordt uitgesloten.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
November 2005
AA20050952

Harmonisatiewet – Toetsing van wetgeving (LSVB-Staat)

R.M. van Male

Rechtbank 's-Gravenhage (mr. Wijnholt) 11 augustus 1988, nr. KG88/1161, ECLI:NL:RBSGR:1988:AH2339, NJB 1988, pp. 1031-1032 (LSVB-Staat) In deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag komt naar voren in hoeverre toetsing van een wet in formele zin aan algemene rechtsbeginselen mogelijk is. De uitspraak van de rechtbank zou uitgroeien tot het bekende Harmonisatiewet-arrest. De rechtbank acht toetsing aan algemene rechtsbeginselen in het licht van toetsingsverbod toelaatbaar. In de uitvoerige noot wordt ingegaan op rechterlijke toetsing van wetgeving en de onrechtmatigheid van wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1988
AA19880776

Harmonisatiewet Hoger Onderwijs: een dikke onvoldoende

A. Derks, M.T.J.P. van Oers

In dit artikel wordt ingegaan op de wetsvoorstel Harmonisatiewet hoger onderwijs. Deze wet ondervond eind jaren ´80. In het artikel wordt de voorgestelde regeling besproken en wordt deze in het licht bezien van het internationaal recht en algemene rechtsbeginselen. Verder komen de mogelijkheden aan de orde op welke wijze de rechter zou kunnen ingrijpen tegen een wet en de Harmonisatiewet in het bijzonder. Tenslotte worden er enkele wijzigingsvoorstellen gedaan.

Verdieping | Studentartikel
Mei 1988
AA19880292

Het Harmonisatiewet-arrest ofwel: de plaats van de rechter

J.A. Peters

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Mei 2010
AA20100361

Maart 2007

Katern 102: Staatsrecht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

December 1988

Katern 29: Staatrecht

J. Bokma

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond