Toont alle 7 resultaten

Constitutionele toetsing in internationaal perspectief

L.F.M. Besselink

In deze eerste bijdrage van de Rode draad 'Constitutionele toestsing' wordt het Nederlandse toetsingsverbod van art. 120 Gw vergeleken met soortgelijke en andere wijzen van toetsing in andere landen.

Overig | Rode draad | Constitutionele toetsing
februari 2003
AA20030088

Harmonisatiewet

Annotatie

C.A.J.M. Kortmann

In deze beknopte noot van Prof. C.A.J.M. Kortmann wordt het bekende Harmonisatiewet-arrest besproken waarbij toetsing van de wet in formele zin aan het Statuut en de algemene rechtsbeginselen wordt uitgesloten.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
november 2005
AA20050952

Harmonisatiewet – Toetsing van wetgeving (LSVB-Staat)

R.M. van Male

Rechtbank 's-Gravenhage (mr. Wijnholt) 11 augustus 1988, nr. KG88/1161, ECLI:NL:RBSGR:1988:AH2339, NJB 1988, pp. 1031-1032 (LSVB-Staat) In deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag komt naar voren in hoeverre toetsing van een wet in formele zin aan algemene rechtsbeginselen mogelijk is. De uitspraak van de rechtbank zou uitgroeien tot het bekende Harmonisatiewet-arrest. De rechtbank acht toetsing aan algemene rechtsbeginselen in het licht van toetsingsverbod toelaatbaar. In de uitvoerige noot wordt ingegaan op rechterlijke toetsing van wetgeving en de onrechtmatigheid van wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1988
AA19880776

Harmonisatiewet Hoger Onderwijs: een dikke onvoldoende

A. Derks, M.T.J.P. van Oers

In dit artikel wordt ingegaan op de wetsvoorstel Harmonisatiewet hoger onderwijs. Deze wet ondervond eind jaren ´80. In het artikel wordt de voorgestelde regeling besproken en wordt deze in het licht bezien van het internationaal recht en algemene rechtsbeginselen. Verder komen de mogelijkheden aan de orde op welke wijze de rechter zou kunnen ingrijpen tegen een wet en de Harmonisatiewet in het bijzonder. Tenslotte worden er enkele wijzigingsvoorstellen gedaan.

Verdieping | Studentartikel
mei 1988
AA19880292

september 2000

Katern 76: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

maart 2002

Katern 82: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

Standaardvoorwaarden voor de fiscale eenheid

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 21 maart 2001, nr. 35425, ECLI:NL:HR:2001:AB0630, BNB 2001/329 De standaardvoorwaarden voor de fiscale eenheid dienen door de rechter te worden getoetst aan de wet, ongeschreven rechtsregels en algemene rechtsbeginselen. Bij constatering van strijd dient de inspecteur opnieuw te beschikken met inachtneming van de rechterlijke uitspraak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2002
AA20020352

Toont alle 7 resultaten