Geschillen als handelswaar

Over cliffhangers en e-Court-soap


De werkwijze en het verdienmodel van het digitale arbitrage-instituut e-Court zijn en blijven omstreden. De Hoge Raad zal duidelijkheid moeten geven over de aanvaardbaarheid ervan. Tot die tijd ligt de ‘robotrechter’ stil. Is de commerciële benadering van geschillenbeslechting te verenigen met adequate rechtsbescherming? In ieder geval zal e-Court de kritiek serieuzer moeten nemen dan zij tot nu toe heeft gedaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Bauw

Verschijning: november 2018

Archiefcode: AA20180890

alternative dispute resolution (ADR) bindend advies e-Court geschilbeslechting mediation robotrechter

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtspleging

Opinie Opiniërend artikel