Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated


Een uiteenzetting van de verschillende mogelijkheden die er zijn om buiten de overheidsrechter om je geschil beslecht te krijgen. Vervolgens wordt behandeld met welke belangen je waar terecht kunt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J. Snijders

Verschijning: juli 2002

Archiefcode: AA20020483

arbitrage bindend advies mediation

Bijzonder nummer Buiten de rechter om