Geschiedenis van het strafrecht in Europa


Strafrechtsgeschiedenis, zoals rechtsgeschiedenis in het algemeen, is en blijft een onmisbare hulpwetenschap voor de jurist om de aan het vak eigen denkbeelden en -patronen te relativeren. Principes, concepten en denkvormen die evident en tijdloos schijnen, blijken in een rechtsvergelijkend en rechtshistorisch perspectief veel minder fundamenteel dan de jurist dikwijls meent. Bovendien kan de rechtsgeschiedenis in een vergelijkend perspectief ertoe bijdragen de sterke en zwakke aspecten, de conservatieve en vooruitstrevende trekken van het eigen rechtssysteem, juister en naar waarde in te schatten.

Deze uitgave in de Ars Aequi Strafrechtgeschiedenisreeks werd vertaald om Nederlandse studenten de kans te geven een eerste kijk te nemen in het gemeenschappelijk historisch erfgoed van het strafrecht in Europa. Deze uitgave is te gebruiken als een aanvulling op het vak strafrechtsgeschiedenis, maar kan eveneens nuttig zijn als een algemene achtergrond voor alwie in de hedendaagse Europese strafrechtsvergelijking geïnteresseerd is.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): R. Martinage, A.A. Wijffels

1e druk 2002

Verschijningsdatum: 30-07-2002

ISBN: 9789069164557

Pagina's: 110

Europa rechtsgeschiedenis strafrecht strafrechtgeschiedenis

Metajuridica RechtsgeschiedenisStrafrecht en criminologie

Alle uitgaven Strafrechtgeschiedenis

 29,50