Europa

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Beeldvorming en beeldenstorm

R.A. Lawson

Post thumbnail Er waart een spook door Europa. Het bestaat al lang, we hebben het destijds zelf verwekt – maar het is een eigen leven gaan leiden en nu heeft het zich tegen ons gekeerd. Er valt niet aan dit spook te ontkomen, zo groot is de macht die het zich heeft toegeëigend. Het strekt z’n tentakels uit naar alles wat ons lief is. Er waart een spook door Europa; het spook is Europa. Het is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Opinie | Amuse
mei 2011
AA20110336

De elite van het recht

E.H. Hondius

Ewoud Hondius stelt in deze column de vraag welk stelsel beter werkt: het Amerikaanse en ten dele Britse met een elite van (vaak markante) toprechters, of het Europees-continentale met een veel bescheidener instelling?
 

Opinie | Column
mei 2018
AA20180374

De opstanding van Europa (Digitaal boek)

J.W. Sap

Post thumbnail Door gerommel aan de grenzen, nationale reflexen en aanslagen blijkt Europa kwetsbaarder dan gedacht. Interne en externe dreiging drijft de Europese Unie uit elkaar. Heeft Europa de kracht om weer op te staan?

9789069168142 - 12-05-2016

Democratie, groepsbelediging en haatzaaien

A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail

In de onderstaande bijdrage wordt het verbod op groepsbelediging en haatzaaien (art. 137 c t/m e Sr) besproken in het licht van de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en democratie. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op het verschil tussen de Amerikaanse en Europese benadering. De in Nederland bestaande onenigheid over de wenselijkheid en de interpretatie van de genoemde bepalingen kan zo tot op zekere hoogte worden begrepen. De bijdrage raakt daarmee aan de zaak Wilders II, maar gaat daar niet expliciet op in.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2016
AA20160821

Een feest van de democratie?

L. Münchow, O. Oost

Dit jaar verwierp Nederland in een referendum de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en stemden de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie. Een vloed van referenda, zo lijkt het. Is het echter verstandig om in supranationale situaties gebruik te maken van referenda?

Opinie | Redactioneel
oktober 2016
AA20160699

Erasmianen plaveien weg naar verenigd Europa

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft in zijn column over de nadelen, maar vooral ook de voordelen van Erasmus, het inmiddels 30 jaar oude Europese uitwisselingsprogramma voor studenten.

Opinie | Column
januari 2018
AA20180019

Europa verovert het privaatrecht

J.W. van de Gronden, E.H. Hondius

In dit artikel wordt de nieuwe Asser-Hartkamp besproken in welk boek de invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht centraal staat. De structuur en de bronnen worden besproken alsmede het feit dat het boek zowel voor de Europeesrechtelijke jurist als de civilist een belangrijk werk kan zijn.

Literatuur | Boekbespreking
juni 2009
AA20090424

Europese informatie op Nederlandse websites

C. Rijckenberg

Europa boeit velen en staat volop in het nieuws. Informatie betreffende de Europese ontwikkelingen is dan ook onontbeerlijk voor de juridische student. Een belangrijke informatiebron in dit opzicht is natuurlijk de eigen website van de Europese Unie (www.europa.eu.int), waar men eigenlijk alle informatie kan vinden die men nodig heeft. Ondanks deze uitgebreide site blijft er op nationaal niveau behoefte bestaan aan aparte sites die Europese informatie toegankelijk maken voor allerlei verschillende doelgroepen. In deze bijdrage worden daarom een drietal Nederlandse websites besproken, bedoeld voor zeer uiteenlopende doelgroepen, die wellicht ook voor de juridische student van belang kunnen zijn.

Overig | Website
april 2003
AA20030331

Geschiedenis van het strafrecht in Europa (Digitaal boek)

R. Martinage, A.A. Wijffels

Post thumbnail Dit boek biedt studenten een eerste kijk in het gemeenschappelijk historisch erfgoed van het strafrecht in Europa. Deze uitgave is te gebruiken als een aanvulling op het vak strafrechtsgeschiedenis, maar kan eveneens nuttig zijn als een algemene achtergrond voor alwie in de hedendaagse Europese strafrechtsvergelijking geïnteresseerd is.

9789069164557 - 30-07-2002

Inleiding Rode draad ‘Europa in zicht’

F. Jaspers, K.J. Krzeminski, H. van der Zwan

In deze inleiding wordt een beschrijving gegeven bij het ontwerp van de Rode draad 'Europa in zicht'.

Overig | Rode draad | Europa in zicht
januari 2005
AA20050009

december 2007

Katern 105: Staatsrecht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

maart 1992

Katern 42: Strafrecht

C.H. Brants

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond