Gasopslag in Langelo, vervolg


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 24 januari 1995, nr. HOI.94.0047 (Gasopslag Norg)

Uitbreiding van een noot eerder in Ars Aequi: AA maart 1995, pp. 212-219 (AA19950212) over gasopslag waarbij voorbereidingshandelingen een rol spelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: juni 1995

Archiefcode: AA19950519

beroep besluit bezwaar NAM voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie